Ponemos a su disposición la siguiente información de forma totalmente gratuita.

Más de 649.000 publicaciones de los principales organismos y boletines del estado con al menos un mes de antigüedad. Consulte nuestro servicio de comunicación de licitaciones si desea obtener la información de los boletines actualizada a diario y relacionada con su sector.

Boletines publicados en abierto

Descripción Fecha Zona Tipo
Elétrodos de Ablação, com Disponibilização de Equipamento 22/02/2019
Portugal - Centro
A.L
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM INVESTIGAÇAO CLINICA - CO-ORDENAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS (COMERCIAIS E INDEPENDENTES) NO CHLO E.P.E. NO ANO DE 2019 22/02/2019
Portugal - Centro
A.L
Execução de WC`s no internamento de cirurgia 22/02/2019
Portugal - Norte
A.L
Explotación, conservación y limpieza de cafetería - bar del Centro sociocultura, juvenil y de la tercedad edad del Ayuntamiento de O Vicedo - ID: 479252 22/02/2019
A.L
Servizo de consultoría, execución e desenvolvemento do programa de aceleración da terceira edición de Agrobiotech Innovación. - ID: 479247 22/02/2019
A.L
Servicio de asistencia técnica informática e de telecomunicacións do Parque Tecnolóxico de Galicia. - ID: 479248 22/02/2019
A.L
Servizos de atención e Información en Control de Accesos no Parque Tecnolóxico de Galicia. - ID: 479249 22/02/2019
A.L
Servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès com ara: Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona (901648/17) INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN En data 22 de febrer d'enguany, mitjançant Decret de Presidèn... 22/02/2019
I.A
manteniment i neteja de la piscina municipal de Pratdip INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Obertura de pliques 22/02/2019
I.A
Obres de reforma interior de les noves dependències municipals situades al carrer de La Volta núm. 2, 1a planta, del municipi de Parets del Vallès INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN AFEGIR NOTA VISITA INSTAL·LACIÓ I ANNEX 22/02/2019
I.A
Missatgeria i paqueteria intercampus 22/02/2019
ADJ
Subministrament de targetes de memòria P2 pel Mitjà Televisió de la CCMA, SA 22/02/2019
ADJ
Expedient 3978/2018 Contractació del servei de restauració en les instal·lacions municipals del Pavelló esportiude Ponent (Sector 01) 22/02/2019
ADJ
Contracte de Serveis d assistència tècnica per redacció de Projectes:Bàsic, executiu, de l activitat, instal.lacions de baixa tensió, estudi de seguretat i salut, la seva coordinació.Direcció de l obra, certificat de fi de l activitat, certificat de baixa tensió i de la instal.lació i certificat energètic 22/02/2019
ADJ
2018_095 MRU Renovació de llicències i serveis de Banc Bedec, banc de dades i software per a la confecció de pressupostos d'obra i el seu seguiment econòmic 22/02/2019
ADJ
Projecte executiu de la construcció dels tres conjunts de grades retràctils mòbils i dotació de les butaques de l'edifici del Paranimf del Recinte de l'Escola Industrial (P14UI1578) 22/02/2019
ADJ
Servei de manteniment de les zones de joc infanfil de la Roca del Vallès 22/02/2019
ADJ
Servei d'assegurança de vida del personal i regidors de l'Ajuntament de Roses 22/02/2019
ADJ
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VÍDEO ACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D'ACTES I EL SEU MANTENIMENT, DERIVAT DE L'ACORD DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS (EXP. 2016.01) 22/02/2019
ADJ
Subministrament d'àpats pel menjador social de la Garrotxa 22/02/2019
A.L
SERVEI DE SUPORT A L'ACTIVITAT AUXILIAR DELS CENTRES ADSCRITS AL CONSORCI DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA, RESERVAT A EMPRESES D'INTERCIÓ I AMB MESURES D'EFICIÈNCIA SOCIALS 22/02/2019
I.P
On Goldberg Variations/Variations 22/02/2019
ADJ
Contractació de l'assegurança de la flota municipal de vehicles 22/02/2019
I.P
Expedient 6943/2018 Contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema d'alarma en el pavelló municipal de Ponent i prestació del servei de seguretat d'un sistema d'alarmesconnectades a una central receptora de tots els edificis municipals 22/02/2019
A.L
Servei de gestió i dinamització del Programa "Quedem després de classe" a l'espai Cibercaixa 22/02/2019
A.L
Projecte executiu d'instal·lació de l'equipament escenotècnic i audiovisual de l'edifici del Paranimf del Recinte de l'Escola Industrial (P14UI1578) INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN Es deixa sense efecte l'adjudicació a l'empresa BTM SOUND, SL i s'adjudica la contractació a l'empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU. Afegim decret de la nova adjudicació. 22/02/2019
I.A
SERVEIS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER ALS DIFERENTS NIVELLS, DURANT ELS EXERCICIS 2019 - 2020, DESTINAT A TOT EL PERSONAL INTERESSAT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR) 22/02/2019
A.L
Actuacions programes sanitaris oficials en avicultura 2019 22/02/2019
ADJ
SUBMINISTRAMENT DE GAS CORRECCIÓN DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Redacció d'aclariment en relació al punt 2.5 del PCAP - En relació amb els possibles canvis normatius o actualitzacions de preus de matèries primes que tinguin lloc amb posterioritat a la data límit de presentació d'ofertes i que impliquin variacions en els components del preu del subministrament, procedeix la seva revisió/actualització,... 22/02/2019
C.E
Subministrament de llumeneres de LEDS pels polígons industrials del municipi 22/02/2019
ADJ
Subministrament d'una màquina segadora - desbrossadora mitjançant un contracte de renting a 48 mesos 22/02/2019
ADJ
Contracte de serveis socials per la provisió de 3 places de pis assistit, per a joves entre 18 i 21 anys extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Al plec de tècniques, clàusula 9.1 on consta "Educador/a social: Hauran de tenir la titulació i/o habilitació i prestar el seu servei a jornada completa, d'acord ... 22/02/2019
I.A
SERVEIS DE SUPORT A LA RECEPCIÓ DE FOMENT DE CIUTAT, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL CORRECCIÓN DE ANUNCIO DE LICITACIÓN S'ha comuniat la modificació del contracte laboral de la persona a subrogar a fix amb efectes 13 de febrer de 2019. Es procedeix a publicar la modificaicó conforme a diligència annexada i ampliar el termini de presentaicó d'ofertes. 22/02/2019
C.E
Concurs de projectes per a la redacció del projecte executiu i posterior direcció d'obra de la construcció de la 1ª fase del Parc Maresme Circular 22/02/2019
A.L
Serveis de formació a càrrec de professionals autònoms per a la preparació, impartició, avaluació i seguiment de les accions formatives que ha de desenvolupar el CFO de l'Ajuntament de Tortosa segons les diferents convocatories del SOC - 2018 INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Obertura de pliques 22/02/2019
I.A
Explotació del Servei de factura electrònica e-Fact 22/02/2019
A.L
OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI TAULÍ A LA FAÇANA GRAN VIA- 19OB0001-2 22/02/2019
A.L
SUBMINISTRAMENT DE 25 EQUIPS DE SOBRETAULA (PC'S USUARI) I 25 MONITORS DE LA MARCA LENOVO, EN LA MODALITAT DE COMPRA, DERIVAT DE L'ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMATIC I ELS SERVEIS DE MANTENIMENT ASSOCIATS EN LES MODALITATS DE COMPRA I ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2014.05) 22/02/2019
ADJ
Serveis de suport a la implantació de la nova llei de procediment administratiu als Canals d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Obertura de pliques 22/02/2019
I.A
Concessió de serveis públics del Centre Esportiu Municipal Turó de la Peira 22/02/2019
ADJ
Redacció del Projecte de la Urbanització per a completar serveis bàsics Zona Oest, TM Vallirana 22/02/2019
ADJ
Exp. 466/2018-SE-PORH: Contractació del servei d'assistència, gestió i facturació de l'atenció sanitària al pacient internacional amb destí a l'Hospital del Mar 22/02/2019
ADJ
Realització de l'espectacle "Plou Núvol" per al festival Llum BCN 2019 22/02/2019
ADJ
Realització de l'espectacle "Block" per al festival Quinzena de la Dansa, 2019 22/02/2019
ADJ
Serveis de comunicació 22/02/2019
A.L
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA 22/02/2019
A.L
Assistència tècnica per al desplegament del Pla Director d'Infraestructures (pdI) 2021-2030: Procés de participació 22/02/2019
A.L
Serveis de justificació administrativa de subvencions 22/02/2019
A.L
Construcció escenogràfica de l'espectacle "El dolor 22/02/2019
A.L
Serveis per a la gestió dels casals d'estiu 22/02/2019
A.L
Servei de redacció del "Projecte constructiu d'ampliació i millores de l'EDAR del sistema de Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Sant Quintí de Mediona INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Manca documentació 22/02/2019
I.A