Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Obres de construcció de nous molls de descarrega de deixalles vegetal s i adequació deis existents, als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona.
Expediente 10000570
Plazo 6 mesos.
Importe Pressupost base de licitació a) Import total: 344.480,78 EUR.(IVA inclos).
Domicilio Departament d'Administra¬ció de l'Area de Medi Ambient, carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª
Teléfono 932 915 446
Telefax
Fecha límite b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 13 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación a) L10c de presentació: Oficina del Registre de l`Area de Medi Ambient situada a Torrent de l`Olla 218-220, 4ª pI. (en horari de 8:30 a 14 hores).
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Informació: Departament d'Administra¬ció de l'Area de Medi Ambient, carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª, Telefon 932 915 446, 08012-Barcelona.
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto