Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Gestió de l'ex- plotació d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en el subso] deis terrenys de domini públic municipal, situats a la placa del Dr. Roig i Raventós, amb la obligació de realització de les obres de construcció de l'a¬parcament i de reordenació de la seva superfície, segons els avantprojectes aprovats per acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat de data 17 de setembre de 2009.
Expediente 10/09.
Plazo c) Termini d`execució: a) Obres de I`aparcament: 15 mesos. b) Superfície: 4 mesos.
Importe
Domicilio PI. Caries Pi i Sunyer, 8-10, 2a planta
Teléfono 934023447
Telefax 934023512
Fecha límite b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 20 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación a) Lloc de presentació: Secretaria de la Comissió d`Aparcaments, situada a la PI. CarIes Pi i Sunyer, 8-10 2a planta.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto