Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Obres de canvi de llumináries i estalvi energetic del C/Ore¬llana i Major del Rectoret. Aquest contracte esta financat amb cartee al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sosteni¬bilitat Local-Govern d'Espanya.
Expediente 20100904
Plazo
Importe Pressupost base de /icitació a) Import total: 271.984,75 EUR.(IVA inclos)
Domicilio carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª
Teléfono 932 915 446
Telefax
Fecha límite b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 13 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación a) L10c de presentació: Oficina del Registre de l` Área de Medi Ambient situada a T orrent de l`Olla 218-220, 4ª pI. (en horari de 8:30 a 14 hores).
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto