Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Subministrament d`equips necessaris per crear una xarxa de sonornetres i limitadors acústics.
Expediente 20100912
Plazo
Importe Import total: 223.880,00 EUR (lVA inclos)
Domicilio Departament d'Administra¬ció de l'Area de Medi Ambient, carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª
Teléfono 932 915 446
Telefax
Fecha límite b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación a) L10c de presentació: Oficina del Registre de I`Ar e a de Medi Ambient situada al C(rorrent de l`Olla 218-220, 4ª pl., en horari de 8:30 a 14 h.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto