Anuncio de Licitación

Organismo Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
Descripción Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e promoción do turismo de natureza sostible e educación ambiental na rede de parques naturais de Galicia, cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80%, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Expediente número 35/2018 PN - ID: 435430
Expediente 35/2018 PN
Plazo 0 Año(s) 0Meses
Importe Presupuesto total sin impuestos: 210617.93 euros.
Domicilio
Teléfono 881995385
Telefax Email: tramitacion-contractual.cmot@xunta.es
Fecha límite Hasta el día 28/01/2019 a las 14:00h
Lugar de presentación Rexistro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, situado en rúa San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou envialas por correo, dentro do prazo de admisión sinalado, conforme ao disposto no artigo 80.4 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas
Fecha de apertura
Fecha de publicación 11/01/2019
Boletín de Plataforma de contratación de Galicia
Web
http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=435430&lang=es
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Galicia
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto