Anuncio de Información Adicional

Organismo Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Descripción 62/21 Obres d'adequació interior dels establiments del nou mercat de Sant Andreu de Barcelona INFORMACIÓN ADICIONAL DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Atès que un licitacdor va demanar el pressupost en format TCQ, aquest es va adjuntar en resposta a la pregunta, posant-lo a disposició de tots els licitadors interessats. No obstant, s'incorpora amb la restant documentació per major visibilitat.
Expediente 62/21
Plazo 4 mesos
Importe Importe estimado (sin impuestos): 1380457.23 euros. Presupuesto total con impuestos: 1428353.24 euros. Presupuesto total sin impuestos: 1180457.23 euros.
Domicilio Carrer Gran de Sant Andreu 200
Teléfono 934132890
Telefax Email: IMMB_contractacio@bcn.cat
Fecha límite Hasta el día 11/10/2021 a las 12:00h
Lugar de presentación
Fecha de apertura
Fecha de publicación 29/09/2021
Boletín de Plataforma de contratación de Cataluña
Web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=88684706&reqCode=viewCn
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto

Otros boletines pertenecientes a este concurso

Pub boletín de
13/09/2021 Plataforma de contratación de Cataluña A.L