Anuncio de Licitación

Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Descripción Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu de la millora local. Talussos. Estudi i estabilització de vessants. Carretera C-14. PK 148+513 al 149+150 i PK 149+950 al 150+249. Tram: Peramola. Clau: ML-13028.1-AA
Expediente CSS. ML-13028.1-AA
Plazo Plazo de ejecución: 4 meses
Importe Importe estimado: 8997.04 euros. Presupuesto: 8997.04 euros
Domicilio Carrer dels Vergós 36-42
Teléfono 934444444
Telefax Email: licitacio@infraestructures.cat
Fecha límite Hasta el día 17/05/2023 a las 13:00h
Lugar de presentación
Fecha de apertura
Fecha de publicación 26/04/2023
Boletín de Plataforma de contratación de Cataluña
Web
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200041971
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto