31/03/2017 13:38:28

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.: CS/CC00/1100612692/17/AMUP, Subministrament agregat de material d`apòsits actius per als centres de l`Institut Català de la Salut (ICS) i organismes adherits.

ADJUDICACIÓN Expte: CS/CC00/1100612692/17/AMUP, Subministrament agregat de material d`apòsits actius per als centres de l`Institut Català de la Salut (ICS) i organismes adherits. VALOR ESTIMADO 17.860.021,65 €

Subministrament agregat de material d`apòsits actius per als centres de l`Institut Català de la Salut (ICS) i organismes adherits.

Otras noticias que pueden interesarle