08/01/2019 13:17:03

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E. P. E., Expte.- 1-2.0079/19, Concurso Público Tendente ao Fornecimento de Stents Intracranianos, Carotídeos e Kits deTrombectomia ao CHULC, EPE, para o ano de 2019

ANUNCIO DE LICITACIÓN.- Expte: 1-2.0079/19, Concurso Público Tendente ao Fornecimento de Stents Intracranianos, Carotídeos e Kits de Trombectomia ao CHULC, EPE, para o ano de 2019. VALOR ESTIMADO 1.195.704,00 euros

Concurso Público Tendente ao Fornecimento de Stents Intracranianos, Carotídeos e Kits de Trombectomia ao CHULC, EPE, para o ano de 2019

Tiene una duración de 12 meses y un valor estimado de 1.195.704,00.

La fecha límite de presentación será Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

Otras noticias que pueden interesarle