29/11/2019 11:23:12

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Expte.: 383/2019-SSC-PORH, Contractació del subministrament successiu i continuat d'stents coronaris amb destinació al servei de Cardiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

ANUNCIO DE LICITACIÓN - Expte: 383/2019-SSC-PORH, Contractació del subministrament successiu i continuat d'stents coronaris amb destinació al servei de Cardiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.  VALOR ESTIMADO 5.259.540,00

Contractació del subministrament successiu i continuat d'stents coronaris amb destinació al servei de Cardiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Tiene una duración de 1 any Opción prorroga: Sí Prórroga: Possibilitat de pròrroga de fins a 4 anys addicionals o fins que es formalitzi la nova contractació. y un valor estimado de 5.259.540,00

La fecha límite de presentación será el Hasta el día 08/01/2020 a las 11:00h

Otras noticias que pueden interesarle