13/06/2018 11:36:15

Corporació Sanitària Parc Taulí, 18SMA02, MEDICAMENTS EXCLUSIUS

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES.- Expte: 18SMA02, MEDICAMENTS EXCLUSIUS. VALOR ESTIMADO 40.938.294,18 euros.

MEDICAMENTS EXCLUSIUS

CORRECCIÓN DE ERRORES: S'informa als licitadors que els documents corresponents al Plec de Clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques s'han pujat erròniament. Procedim a esmenar l'esmentada documentació. Preguem disculpeu les molèsties.

Otras noticias que pueden interesarle