20/07/2021 10:13:28

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Expte.: CS/AH01/1101255526/21/PO, Servei d'abordatge integral del pacient amb ictus amb la implementació de solucions digitals innovadores de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES--Expte: CS/AH01/1101255526/21/PO, Servei d'abordatge integral del pacient amb ictus amb la implementació de solucions digitals innovadores de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. VALOR ESTIMADO 19.903.114,88

Servei d'abordatge integral del pacient amb ictus amb la implementació de solucions digitals innovadores de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

 

CORRECCIÓN: - A causa de qüestions tècniques i atenent a la complexitat de l'expedient s'amplia el termini de presentació d'ofertes en quinze dies i es modifiquen totes les dates d'obertura de pliques. Termini de presentació d'ofertes: 06/08/21 14:00 h. Obertura de pliques (Sobre 2 Criteris objectius) : 30/09/21 10:00 Sala de reunions de la sisena planta de l'Antiga Escola d'Infermeria.

Tiene una duración de 3 anys3 mesos Opción prorroga: Sí Prórroga: 12 mesos. y un valor estimado de 19.903.114,88

La fecha límite de presentación será el Hasta el día 06/08/2021 a las 14:00h

Otras noticias que pueden interesarle