12/09/2017 12:39:45

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.: CS/CC00/1100663223/18/AM, Subministrament de pròtesis esofagogàstriques, biliopancreàtiques i abdominals.

CORRECCIÓN DE ERRORES-Expte: CS/CC00/1100663223/18/AM, Subministrament de pròtesis esofagogàstriques, biliopancreàtiques i abdominals. VALOR ESTIMADO 4 559 748.64 EUR

Subministrament de pròtesis esofagogàstriques, biliopancreàtiques i abdominals.

CORRECCIÓN: a causa d'una errada, l'annex 6 del plec administratiu mostra la solvència tècnica en lloc de la solvència econòmica. publiquem el plec corregit amb l'annex 6 de la solvència econòmica.

Otras noticias que pueden interesarle