logo_ics_2.png
11/10/2017 12:17:25

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.- CS/CC00/1100669785/18/AMUP, Subministrament agregat de medicaments: Medicaments 2018 pels centres de l`ICS i Adherits.

CORRECCIÓN DE ERRORES Expte: CS/CC00/1100669785/18/AMUP, Subministrament agregat de medicaments: Medicaments 2018 pels centres de l`ICS i Adherits. VALOR ESTIMIADO 15.734.758,24 euros.

Subministrament agregat de medicaments: Medicaments 2018 pels centres de l`ICS i Adherits.

CORRECCIÓN: Ampliació termini presentació ofertes fins el 24 d'octubre

Data de publicació: 11/10/2017 12:00 h

Otras noticias que pueden interesarle