07/02/2019 10:12:27

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.- CS/CC00/1100716490/18/AMUP, Subministrament agregat de fixadors externs i complements

ANUNCIO DE ADJUDICACION.- Expte: CS/CC00/1100716490/18/AMUP, Subministrament agregat de fixadors externs i complements. VALOR ESTIMADO 3.888.347,12 euros.

Subministrament agregat de fixadors externs i complements

Ver resolución adjunta

Otras noticias que pueden interesarle