30/06/2020 12:49:15

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.: CS/CC00/1101196212/20/CMUI, CONTRACTACIÓ EMERGÈNCIA SUBMINISTRAMENT MASCARETES

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN - Expte: CS/CC00/1101196212/20/CMUI, CONTRACTACIÓ EMERGÈNCIA SUBMINISTRAMENT MASCARETES. VALOR ESTIMADO  7.000.000,00

CONTRACTACIÓ EMERGÈNCIA SUBMINISTRAMENT MASCARETES

Tiene una duración de 1 mes y un valor estimado de 7.000.000,00

 

Otras noticias que pueden interesarle