08/02/2023 09:48:17

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.: CS/CC00/1101284650/22/AM, Procedimiento ABIERTO.Subministrament agregat d'implants per a cardioestimulació, marcapassos, desfibril·ladors, holters i material introducció-extracció

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN - Expte: CS/CC00/1101284650/22/AM, Procedimiento ABIERTO. Subministrament agregat d'implants per a cardioestimulació, marcapassos, desfibril·ladors, holters i material introducció-extracció. VALOR ESTIMADO 34.925.608,20

Procedimiento ABIERTO. Subministrament agregat d'implants per a cardioestimulació, marcapassos, desfibril·ladors, holters i material introducció-extracció

Tiene una duración de 2 anys Opción prorroga: Sí Prórroga: 24 mesos y un valor estimado de 34.925.608,20