07/04/2021 12:15:54

Institut Català de la Salut (ICS), Expte.: CSE/CC00/1101242406/21/PO, Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS)

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES - Expte: CSE/CC00/1101242406/21/PO, Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS). VALOR ESTIMADO 8.967.730,48

Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) CORRECCIÓN: - Correcció de l'Annex 7. Proposició econòmica de contractació model per omplir. També s'inclou Formulari DEUC en format .xml

Tiene una duración de 2 anys Opción prorroga: Sí Prórroga: Possible pròrroga de 24 mesos. y un valor estimado de 8.967.730,48

La fecha límite de presentación será el Hasta el día 21/04/2021 a las 09:00h

Otras noticias que pueden interesarle