11/03/2021 11:51:19

Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Expte.: SCS-2020-514, Acord Marc per al subministrament d'articles d'aparells mèdics per a Centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES - Expte: SCS-2020-514, Acord Marc per al subministrament d'articles d'aparells mèdics per a Centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials. VALOR ESTIMADO 7.476.915,00

Acord Marc per al subministrament d'articles d'aparells mèdics per a Centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials dependents del Servei Català de la Salut - 1. CORRECCIÓN: - S'ha detectat una errada en la descripció d'un codi, tot i que la fitxa tècnica és correcta. On diu: 1210150200 Registrador cardiològic Holter Ha de dir 1210150200 Enregistrador per Holter de tensió arterial. - Adjuntem una versió actualitzada de l'annexB, en la que s'han modificat les fitxes de: .- 1290020800 Esfigmomanòmetre aneroide adult portàtil .- 1290020900 Esfigmomanòmetre aneroide pediàtric portàtil .- 1290021000 Esfigmomanòmetre mural aneroide .- 1290021500 Esfigmomanòmetre aneroide amb peu i rodes .- 4290300100 Focus d'exploració de peu .- 4290310210 Focus d'exploració quirúrgic de peu .- 1290220600 Laringoscopi de fibra òptica tipus McIntosh

Tiene una duración de 2 anys y un valor estimado de 7.476.915,00

La fecha límite de presentación será el Hasta el día 24/03/2021 a las 10:00h