06/11/2018 12:13:22

Servicio Gallego de Salud, Expte.- AB-SER4-18-003. Servizos de hemodiálise extrahospitalaria a pacientes beneficiarios da Seguridade Social protexidos polo Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN RECURSO.- Expte: AB-SER4-18-003, AB-SER4-18-003. Servizos de hemodiálise extrahospitalaria a pacientes beneficiarios da Seguridade Social protexidos polo Servizo Galego de Saúde, no ámbito territorial da EOXI de Santiago de Compostela. VALOR ESTIMADO 11.835.900,00 euros

AB-SER4-18-003. Servizos de hemodiálise extrahospitalaria a pacientes beneficiarios da Seguridade Social protexidos polo Servizo Galego de Saúde, no ámbito territorial da EOXI de Santiago de Compostela.

RESOLUCIÓN RECURSO: Resolución TACGAL recurso 104/2018.

Estimar o recurso interposto por AVERICUM S.L.

Levantar a suspensión acordada no seu día.

Amplía o prazo de presentación de ofertas ata o día 19.11.2018

Otras noticias que pueden interesarle