Ponemos a su disposición la siguiente información de forma totalmente gratuita.

Más de 0 publicaciones de los principales organismos y boletines del estado con al menos un mes de antigüedad. Consulte nuestro servicio de comunicación de licitaciones si desea obtener la información de los boletines actualizada a diario y relacionada con su sector.

Boletines publicados en abierto

Descripción Fecha Zona Tipo
Servizo de restauración, mantemento e limpeza das instalacións do centro de formación profesional de Valverde en Allariz (Ourense) e do campamento xuvenil Penedos de Xacinto en Entrimo (Ourense), así como a montaxe e desmontaxe de tendas no campamento xuvenil de Penedos de Xacinto en Entrimo (Ourense) CORRECCIÓN:
Añadida publicación nueva mesa, apertura 3 ---- o ---- Modificado ---- o ---- Mod
20/05/2024
Galicia
C.E
Mellora da pavimentación dos camiños en Vista Alegre, A Toxa, Freixeiro, Os Pasales, Tanoira, Río da Vila, Broullón, Eiravedra, Morouzos e Rúa dos Colexios. 20/05/2024
Galicia
ADJ
6 contrato baseado no acordo marco para a selección de provedores do servizo de organización e xestion de eventos de promoción Galicia Calidade Alimentaria : Salimat Abanca. Salón de Alimentación del Atlántico INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadida formalización contrato
20/05/2024
Galicia
I.A
MAR-2024-0011:Servizo de asesoramento a posibles beneficiarios/as das axudas á pesca, á acuicultura e á transformación e comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura xestionadas pola Consellería do Mar e financiadas polo FEMPA. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido arquivo da mesa3 ' Informe criterios avaliables mediante xuízos de va'
20/05/2024
Galicia
I.A
AMT-2024-0058:Servizo de evolución da sede electrónica da Xunta de Galicia, financiado polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Financiado pola Unión Europea NextGenerationEU INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido arquivo da mesa2 ' ACTA MESA CONTRATACIÓN CRIT. SUB '
20/05/2024
Galicia
I.A
Servizo consistente no desenvolvemento da campaña Agresión off, eu digo non á violencia sexual . Expediente 2024_03_SXI INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido arquivo da mesa6 ' ACTA REUNIÓN 6 MESA DE CONTRATACIÓN '
20/05/2024
Galicia
I.A
Servizo consistente no desenvolvemento da campaña Agresión off, eu digo non á violencia sexual . Expediente 2024_03_SXI CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado
20/05/2024
Galicia
C.E
Subministración de servidores, sistemas de almacenamento, sistemas de copia de seguridade, sistemas de interconexión SAN e software de básico para o CPD da FPUSG-061 e o servizo de mantemento e soporte técnico de varios destes elementos informáticos (Exp. AB-FUS1-23-006) 20/05/2024
Galicia
ADJ
AMT-2024-0020:Contratación consistente na renovación e adquisición de novas licenzas para a plataforma de virtualización de servidores, redes e almacenamento, no ámbito da Área da Transformación Dixital da Facenda Autonómica. 20/05/2024
Galicia
ADJ
AMT-2024-0036: contratación do servizo de migración dos catálogos e implantación do sistema koha ils en bibliotecas escolares dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 20/05/2024
Galicia
ADJ
UDC-2024-0011:Servizo de mantemento de diversos equipos dos servizos de apoio á investigación (SAI) da Universidade da Coruña (UDC). INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadida publicación nueva mesa, apertura 2
20/05/2024
I.A
O obxecto do contrato é a prestación do servizo de restauración, mantemento e limpeza das instalacións do albergue xuvenil Benigno Quiroga (Portomarín), do albergue xuvenil de Area (Viveiro), do campamento xuvenil A Devesa (Ribadeo), do campamento xuvenil Os Chacotes (Palas de Rei) e no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá. CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificad
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASS1-24-044. Servizo de escola infantil de 0-3 anos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela pertencente á Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbaza. CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Añadido pliego ---- o ---- Modificadas observaciones
20/05/2024
Galicia
C.E
Contratación non suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria da obra: Rehabilitación de dúas obras de drenaxe transversal nas estradas PO-313 e PO-542, de clave PO/23/160.02. E/019/2024 CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASC1-24-004. Servicio de Seguridad Integral de los centros dependientes del Área Sanitaria de A Coruña e Cee. CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificadas observaciones
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASC1-24-004. Servicio de Seguridad Integral de los centros dependientes del Área Sanitaria de A Coruña e Cee. CORRECCIÓN:
Modificado visibilidad de la mesa, apertura 2 ---- o ---- Modificado descripción de la mesa, apertura 2 ---- o ---- Modificado fecha de la mesa, apertura 2 ---- o ---- Modificado lugar de la mesa, apertura 2
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASC1-24-004. Servicio de Seguridad Integral de los centros dependientes del Área Sanitaria de A Coruña e Cee. CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificadas observaciones
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASC1-24-014. suministro en régimen de arrendamiento, incluyendo los trabajos previos para la instalación, montaje y retirada de 50 módulos prefabricados para la reubicación de las habitaciones de los facultativos de guardia, situadas actualmente en el edificio denominado Hotel de Pacientes, CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificadas observaciones
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASC1-24-014. suministro en régimen de arrendamiento, incluyendo los trabajos previos para la instalación, montaje y retirada de 50 módulos prefabricados para la reubicación de las habitaciones de los facultativos de guardia, situadas actualmente en el edificio denominado Hotel de Pacientes, CORRECCIÓN:
Modificado visibilidad de la mesa, apertura 2 ---- o ---- Modificado descripción de la
20/05/2024
Galicia
C.E
AB-ASC1-24-014. suministro en régimen de arrendamiento, incluyendo los trabajos previos para la instalación, montaje y retirada de 50 módulos prefabricados para la reubicación de las habitaciones de los facultativos de guardia, situadas actualmente en el edificio denominado Hotel de Pacientes, CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificadas observaciones
20/05/2024
Galicia
C.E
Servizo de limpeza dos edificios CEI, Tecnópole I e Tecnópole II e espazos anexos, situados no Parque Tecnolóxico de Galicia. CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado
20/05/2024
Galicia
C.E
Servizo de apoio na coordinación, difusión e comunicación do proxecto 0053_Aldealix_1_E: Aldeas Modelo para a integración da biomasa no modelo produtivo local mediante comunidade enerxética CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Anulado arquivo da mesa3 ' Acta sobre C '
20/05/2024
Galicia
C.E
Servizo de limpeza das dependencias das bases asistenciais de Soporte Vital Avanzado da FPUSG-061 situadas nas cidades de A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Mos e Ourense (Exp. AB-FUS1-24-002) INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido arquivo da mesa3 ' Acta de revisión da xustificación da baixa anormal'
20/05/2024
Galicia
I.A
Servizo de limpeza das dependencias das bases asistenciais de Soporte Vital Avanzado da FPUSG-061 situadas nas cidades de A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Mos e Ourense (Exp. AB-FUS1-24-002) CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Añadido arquivo da mesa3 ' Informe sobre a xustificación da baixa anormal '
20/05/2024
Galicia
C.E
Contratación da concesión dos servizos de xestión das cafeterías dos centros de ensino públicos da provincia de Ourense, en 9 lotes. Durante os cursos 2024/25 E 2025/26, mediante procedemento negociado sen publicidade, tramitación urxente, ao quedar desertos na licitación ANTERIOR polo procedemento aberto. (REF. EXPEDIENTE: OU 2/2024 CSCAFETERIASCP) 20/05/2024
ADJ
CMR-2024-0009:Servizo de asistencia para elaborar a Estratexia da planta ornamental e da flor de Galicia 20/05/2024
Galicia
ADJ
Arrendamento de parcela para estacionamento público temporal e gratuíto de vehículos (Nigrán) INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadida publicación nueva mesa, apertura 1
20/05/2024
Galicia
I.A
CIB-2024-0001:Servizo asistencial de atención diúrna nos centros de día da Pobra do Caramiñal, Vilagarcía de Arousa e Rois 20/05/2024
Galicia
ADJ
CMA-2024-0022:Servizo para a edición, deseño, elaboración de contidos e impresión de material divulgativo que contribúa á sensibilización sobre a proteción do patrimonio natural e a biodiversidade na rede de parques naturais de Galicia.Expediente 4/2024 PN INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido arquivo da mesa1 ' Acta apertura sobre único '
20/05/2024
Galicia
I.A
PRG-2023-0061:Servizo de Mantemento das Instalacións Eléctricas de Baixa Tensión das Instalacións Portuarias dependentes da Entidade Pública empresarial PORTOS DE GALICIA (EPEPG) CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o --
20/05/2024
Galicia
C.E
Prestación do servizo de execución do programa de actividades deportivas dirixidas do Consello Municipal de Deportes de Ourense INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido arquivo da mesa5 ' ACTA MESA 20.05.2024 '
20/05/2024
I.A
CIB-2024-0004:Servizo asistencial de atención diúrna nos centros de día de San Sadurniño, Ferrol-Esteiro, Ferrol-Caranza, Ares e As Pontes INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido Archivos preguntas e respostas
20/05/2024
Galicia
I.A
CIB-2024-0004:Servizo asistencial de atención diúrna nos centros de día de San Sadurniño, Ferrol-Esteiro, Ferrol-Caranza, Ares e As Pontes CORRECCIÓN:
Modificado
20/05/2024
Galicia
C.E
Subministración de material deportivo con destino os centros educativos de primaria educación especial e secundaria, dependentes desta consellería. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido pliego ' Etiqueta_C ' ---- o ---- Añadido pliego ' Etiqueta_G '
20/05/2024
I.A
Obras de reforma do IMELGA e xulgado de garda do antigo edificio de xulgados de Pontevedra (A Parda) CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado ---- o ---- Modificado
20/05/2024
Galicia
C.E
Servizo consistente na xestión da escola infantil San Paio, situada na ronda de Don Bosco, núm. 1, de Vigo, dependente da Consellería de Política Social e Igualdade, da que é titular en pleno dominio a Xunta de Galicia CORRECCIÓN:
Modificado ---- o ---- Modificadas observaciones
20/05/2024
Galicia
C.E
CIM-2024-0002:Obra da terminal de autobuses e do aparcadoiro subterráneo da estación ferroviaria integradas na área de transporte intermodal de Lugo. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Anulado Archivos otros
20/05/2024
I.A
CIM-2024-0002:Obra da terminal de autobuses e do aparcadoiro subterráneo da estación ferroviaria integradas na área de transporte intermodal de Lugo. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Añadido Archivos otros
20/05/2024
I.A
CIM-2024-0004:Servizo de coordinación de seguridade e saúde da Obra da terminal de autobues e do aparcadoiro subterráneo da estación ferroviaria integradas na área de transporte intermodal de Lugo, actuación non suxeita a regulación armonizada por procedemento aberto muticriterio, cofinanciada nun 60% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2021 20/05/2024
C.E
CIM-2024-0004:Servizo de coordinación de seguridade e saúde da Obra da terminal de autobues e do aparcadoiro subterráneo da estación ferroviaria integradas na área de transporte intermodal de Lugo, actuación non suxeita a regulación armonizada por procedemento aberto muticriterio, cofinanciada nun 60% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2021 20/05/2024
C.E
Servizos de xestión das instalacións deportivas do Parque Tecnolóxico de Galicia para a campaña de verán 2024. 20/05/2024
Galicia
ADJ
Servizo de limpeza de cociñas, zonas comúns e cristais nas Residencias de maiores de Oleiros, Ferrol, Torrente Ballester - A Coruña, Porta do Camiño e Volta do Castro en Santiago de Compostela. 20/05/2024
Galicia
A.L
Explotación de los servicios de la cafetería-restaurante y kiosko del Parque de Gamarra durante el verano de 2024 20/05/2024
País Vasco
ADJ
Concesión de servicios de hostelería para la explotación del restaurante "Plaza Etxeberri" 20/05/2024
País Vasco
A.L
Patrocinio 13 edición start innova 2024-2025 20/05/2024
País Vasco
ADJ
Senez aldizkariaren urteko harpidetza 20/05/2024
País Vasco
ADJ
Aizu aldizkariaren urteko harpidetza 20/05/2024
País Vasco
ADJ
Sexagésimo cuarto contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de material de microinformática y vinculados 20/05/2024
País Vasco
ADJ
El suministro, instalación, formación y puesta en funcionamiento de un equipo de absorción de gases y vapores para la Fundación BCMaterials - Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures. 20/05/2024
País Vasco
A.L
Nursing, Midwifery and AHP Education in Kent and Medway 20/05/2024
I.P
TfL Bus Safety, Measures and in-service compliance testing 20/05/2024
I.P